ஆரோக்கியம்

ஆட்டு பாலில் இருக்கும் நன்மைகள் பற்றி தெரியுமா?

பசும்பால் என்பது அனைவரும் பருகக்கூடிய பாலாகும் என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்த உண்மை. ஆனால் ஆட்டுப்பால் பசும்பாலை விட அதிக சக்தியை தரக்கூடியது. ஆட்டுப்பால் தாய்ப்பாலுக்கு நிகரான […]